SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Snabb patientrekrytering till Tesomet-studie

Idag på morgonen meddelas att samtliga 60 patienter inkluderats i studien där Tesomet studeras i överviktiga/feta patienter med typ 2-diabetes (T2D). Detta är en snabbare utveckling än vi räknat med, varför första kliniska data från studien ska kunna presenteras redan i början av nästa år mot tidigare förväntan om resultat i april 2017.

Tesomet-studien är en dubbelblindad fas IIa-studie. Patienterna har fördelats i en aktiv arm som får Tesomet (0,5 mg tesofensine och 100 mg metoprolol) dagligen och i en arm som får placebo. Behandlingen sker över tre månader och därefter uppföljning ytterligare 20 dagar. Primär målvariabel är skillnad i hjärtfrekvens jämfört med ingångsvärdet mellan de två behandlingsarmarna, för att ta reda på om metroprolol neutraliserar förhöjd hjärtfrekvens som noterats i tidigare studier med tesofensine. Därtill studeras effekt på blodsockervärden, vikt och leverfett som sekundära målvariabler. Tesomet är det viktigaste projektet för Saniona, som i vår värderingsmodell står för drygt 40 procent av bolagsvärdet. Vid ett positivt utfall ökar projektvärdet (risken sjunker), men vi tror även chanserna väsentligt förbättras för att hitta en partner som tar projektet vidare. Givet lovande resultat som visats för kombinationen i tidigare studie räknar vi med att intresset för bolaget kommer stärkas i aktiemarknaden i takt med att vi närmar oss presentation av första resultaten. Vi värderar Saniona i vårt basscenario till 38 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download