SANION

Saniona

Research update

Print

Saniona: Viktiga data närmar sig

Saniona har ett starkt 2016 i ryggen med tre kommersiella avtal i hamn och ett forskningssamarbete så här långt. Det senaste med Boehringer Ingelheim ger, utöver ännu en viktig validering av forskningsplattformen och ledningens styrka att leverera intäktsgenererande avtal, ett betydande finansiellt tillskott som tar bort närliggande behov av ytterligare kapitalanskaffningar. Avtalet med Boehringer Ingelheim slår positivt på värderingen av Saniona och vi höjer därför vårt motiverade värde, i basscenariot, till 50 (38) kronor.

Den främsta värdedrivaren av Saniona-aktien är huvudprojektet Tesomet (diabetes/övervikt) där första data från pågående fas IIa-studie väntas i början av nästa år. Om data rakt igenom är bra skulle det ge ett höjt motiverat värde till 70 kronor per aktie medan ett bakslag sänker det till 34 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download