SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Överreaktion på nyhet

Gårdagens besked om uppskjutet listebyte av bolagets aktier till Nasdaq Stockholm från Nasdaq First North Premier till andra kvartalet 2017 är visserligen en negativ nyhet, men det handlar mer om kortsiktig sentimentspåverkan än någon fundamental förändring. Det påverkar inte några estimat och motiverat värde är fortsatt 50 kronor.

Igår efter börsensstängning meddelade bolaget att Nasdaq Stockholms bolagskommitté, i ett förhandsbesked, inte anser att det i Sanionas ledningsgrupp uppfyller noteringskravet om tillräckligt lång erfarenhet av informationsgivning till aktiemarknaden från en reglerad marknad. De vill att VD, ekonomichefen eller annan exekutiv befattningshavare med ansvar för informationsgivning ska ha minst tolv månaders erfarenhet under de senaste fem åren. Att varit noterad på Nasdaq First North Premier lever dock upp till detta motto, varför kravet kommer kunna vara uppfyllt i maj 2017, då bolagets aktier varit noterade på Nasdaq First North Premier i över ett år.

Förutsatt att det inte sker större förändringar i ledningsgruppen finner vi ingen anledning till att bolaget inte kommer uppfylla det här kravet från Nasdaq Stockholms bolagskommitté när noteringen på First North väl har passerar 12 månader den 19 maj 2017.

Den initiala kursreaktionen på beskedet var kraftfullt negativt med ett tapp på som mest över tio procent. Vi förstår att det byggts upp vissa förväntningar i marknaden, som nu tillfälligt grusas. Om vi dock studerar andra bioteknikbolag, exempelvis Hansa Medical, som tidigare gjort denna typ av listbyte har vi kunnat notera en viss kortvarig positiv effekt på aktiekursen vid listbytet, men den har snabbt reverserats och uppgången var utsuddad några dagar senare. Vi förväntar oss därför en liknande men motsatt effekt på den kursreaktion vi ser i dag.

Värt att poängtera är att det idag är sista dagen för att handla Saniona aktier för att få utdelning av Initiator Pharma.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download