SANION

Saniona

Press release

Print

Saniona AB: Saniona meddelar sammanslagning av bolagets spinout Ataxion och Luc Therapeutics

PRESSMEDDELANDE 6 mars, 2017 Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att bolagets spinout Ataxion har ingått en sammanslagning med Luc Therapeutics Inc. Det nybildade bolaget kommer att benämnas Luc Therapeutics och ...

PRESSMEDDELANDE

6 mars, 2017

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att bolagets spinout Ataxion har ingått en sammanslagning med Luc Therapeutics Inc. Det nybildade bolaget kommer att benämnas Luc Therapeutics och kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar och har tre utvecklingsprogram i pipeline. Luc Therapeutics har ett pågående samarbete med det världsledande läkemedelsbolaget Novartis.

"Detta strategiskt viktiga steg för Ataxion resulterar i ett nytt bolag med en mycket bredare, mer mogen och riskbalanserad pipeline. Det befintliga samarbetet med Novartis talar för kvaliteten i Luc Therapeutics utvecklingsprogram och vi ser att mycket intressanta värden kan skapas i det sammanslagna bolaget på kort sikt. Luc Therapeutics lägger en stabil grund för att vidareutveckla Sanionas potentiellt första medicinska behandling av ataxi och andra allvarliga neurodegenerativa sjukdomar", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Saniona kommer att äga 7,1 % i det sammanslagna Luc Therapeutics och bibehåller rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet.

Det sammanslagna Luc Therapeutics kommer att fokusera på precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar och har tre aktiva utvecklingsprogram i sin pipeline: Ett program inom depression sker i samarbete med Novartis sedan 2015; det prekliniska programmet inom ataxi som med ursprung i Ataxion (ursprungligen en spinout från Saniona); och ett forskningsprogram för behandling av schizofreni. Forskningsavtalet mellan Ataxion och Saniona fortlöper med det nya sammanslagna bolaget Luc Therapeutics Inc. medan Biogen:s option i ataxiprogrammet upphör i samband med sammanslagningen. Sammanslagningen förväntas inte ha någon inverkan på Sanionas finansiella resultat för 2017 eftersom Saniona kommer att fortsätta generera intäkter inom ataxiprogrammet i samarbete med Luc Therapeutics.

Ataxion bildades 2013 av Atlas Venture Inc. och Saniona för att utveckla Sanionas forskningsprogram för behandling av ataxi.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 18:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4 500 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer påwww.saniona.com.

Om Luc Therapeutics, Inc.

Luc Therapeutics, Inc. är ett privatägt bioteknikföretag baserat i Cambridge, Massachusetts, och finansieras av Atlas Venture, Clal Biotechnology Industries (CBI) och Slater Technology Fund. Bolaget omvandlar nya upptäckter om människans neurobiologi till differentierade läkemedel för allvarliga psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Luc Therapeutics utvecklar nya läkemedel som är inriktade på NMDA-receptorn för behandling av neuropsykiatriska störningar. NMDA-receptorer är viktiga komponenter i hjärnans kognitiva motor, dynamisk synaptisk plasticitet. 2015 ingick Luc Therapeutics i ett licens- och samarbetsavtal med Novartis för att påskynda utvecklingen av sitt program för behandling av depression. Den ledande läkemedelskandidaten i detta program är nu i IND-förberedande utveckling. Läs mer på www.luctherapeutics.com

20170306 - PR - Ataxion-Luc merger - SWE

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire