NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
SANION

Saniona

Fundamental View

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran.

VD för bolaget Jörgen Drejer och bolaget har 25 anställda. Huvudkontoret är i Köpenhamn. Under 2017 omsatte Saniona 75 miljoner kronor med ett positivt resultat. Bolagets intäkter utgörs av ersättningar från samarbetspartners och licensintäkter. Saniona samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. 

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye

Coming soon

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

Coming soon

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

  • Bred portfölj med projekt som har stor potential
  • Leds av erfarna personer som bevisat sin kommersiella kompetens med de många partnersamarbeten som slutits sedan noteringen
  • Saniona har flera projekt i de senare utvecklingsfaserna
  • De många partneravtal bolaget har på plats ger finansiering av den egna verksamheten och kan på sikt leda till betydande värdeuppbyggnad i respektive projekt

Bolaget har en bakgrund från danska Neurosearch, som länge ansågs vara ett av Europas mest lovande bioteknikbolag. Saniona har övertagit alla sina projekt från Neurosearch, vilket vi betraktar som en god validering och en möjlighet att komma över tillgångar från en pressade säljare. Bolagets devis är att bygga en verksamhet med låg kassaförbrukning men höga ambitioner och det tror vi är en bra utgångspunkt. Det är en kompetent och erfaren ledning, vilket bevisats av de många avtal som man lyckats ro i hamn sedan noteringen. 

Sanionas position byggs konsekvent på den kunskap kring jonkanaler och neurotransmittorer som grundlades av Neurosearchs forskare. Detta gör Saniona till ett plattformslikande bolag, med egna screeningfaciliteter för effekt på olika jonkanaler. De externa projekt som tecknats sedan bolagets grundandes 2012 hade knappast varit möjliga utan bolagets teknikplattform och bibliotek med unika substanser. Vi tror att denna teknikplattform kan locka mer långsiktiga ägare än vad som ofta är fallet i bolag med endast ett eller två unika projekt utan varit fallet

En investering i Saniona på nuvarande kursnivå erbjuder en investering i ett bolag som byggt en bredd portfölj bestående både av mer mogna projekt samt ett antal tidiga läkemedelsprojekt. Den mest betydelsefulla tillgången är Tesomet (tesofensine och metoprolol) som visat lovande förbättring utav tesofensines biverkningar samt viktminskningseffekt. Klinisk studie inom den ovanliga sjukdomen Prader-Willis syndrom har påbörjats under 2017 och data väntas nästa år. Faller dessa väl ut bedömer vi bolaget med relativt begränsade medel kan ta Tesomet till marknad inom indikationen. Bolagets möjlighet att sluta nya affärer baserat på sin plattform är ytterligare en trigger för aktien. 

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye