SDOS

ScandiDos

Research note

Print

Scandidos: Godkänd Q3:a med lanseringar i fokus

Försäljningen i Q3 kom in något under våra förväntningar medan resultatet blev något bättre på grund av lägre kostnader än vi räknat med. Det viktigaste är att försäljningen normaliserats och att den nya produkterna som är under lansering tas emot väl.

Försäljningen i Q3 som omfattar perioden november-januari blev 10,8 (10,2) miljoner kronor jämfört med våra förväntningar på 11,8 miljoner kronor. Det var således något under våra förväntningar, men det är normalt med kvartalsvariationer och det viktigaste är att kvartalet är det andra ”normala” kvartalet efter ett mycket svagt första kvartal.

Rörelseresultatet på -1,5 (-1,4) miljoner kronor var bättre än våra förväntningar på -4,1 miljoner kronor. Såväl personalkostnader som övriga externa kostnader var lägre än vi hade räknat med.

Det viktigaste just nu är inte kvartalsresultatet utan lanseringen av de nya produkterna. Delta4 Phantom+ finns nu i tio länder. Delta4 Discover blev godkänt i USA i slutet av kvartalet. Bolagets förhoppning att få Discover CE-märkt i Europa under januari infriades inte och det uppges bero på resursproblem hos deras Notified Body som handhar ärendet.

Sammanfattningsvis var försäljningen något under våra förväntningar, men resultatet slog vår prognos på grund av lägre kostnader. Produktlanseringarna tycks gå bra och det verkar bara vara en tidsfråga innan Delta4 Discover blir godkänt även i Europa. Vårt motiverade värde inför rapporten var 10 kronor per aktie, men som vi flaggat för tidigare är det troligt att vi kommer sänka avkastningskravet när den regulatoriska risken minskar.

Download our latest Research Report from 2016-10-24

Download full report icon-download