SCIB

Scibase Holding

Initiating coverage

Print

SciBase: Objektiv melanomdetektion med hög precision

SciBase har tagit fram Nevisense-systemet, ett objektivt instrument för att detektera melanom. Bolaget har samlat på sig en stark klinisk dokumentation och genomfört den största prospektiva studien inom området. Nevisense tillför ett kompletterande underlag med hög precision för att underlätta läkarens diagnos av en misstänkt lesion. Det gör att Nevisense dels kan höja kvalitén på sjukvården och dels minska kostnader relaterade till melanom. Vi räknar med att sålda instrument och användningen av engångselektroderna kommer öka betydligt under de närmaste åren. Detta efter nya distributions- och samarbetsavtal för Nevisense, ett stort intresse för produkten i Tyskland där bolaget erhåller kostnadsersättning och en initial marknadsbearbetning i USA från slutet av Q2 2017. Vi har kommit fram till ett motiverat värde per aktie som ger en uppsida på 73 procent från dagens aktiekurs. Vår scenarioanalys indikerar värden för Bear/Bull case på 6 respektive 89 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download