SEAM

Seamless Distribution

News article

Print

SEAMLESS: FÖRSLAG SÄLJA DOTTERBOLAG DISTRIBUTION SYSTEMS (NY)


(Tillägg: fjärde stycket)STOCKHOLM (Direkt) Seamless styrelse har inför årsstämman föreslagit att besluta om en försäljning av det helägda dotterbolaget Seamless Distribution Systems (SDS).Det framgår av uppgifter i kallelsen till ...

(Tillägg: fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Seamless styrelse har inför årsstämman föreslagit att besluta om en försäljning av det helägda dotterbolaget Seamless Distribution Systems (SDS).

Det framgår av uppgifter i kallelsen till årsstämman.

Försäljningen är tänkt att ske antingen genom ett erbjudande med efterföljande listning på First North i Stockholm alternativt en försäljning till tredje part.

Enligt Seamless bokslut omsatte affärsområdet SDS 96 miljoner kronor 2016 med ett rörelseresultat på 33,1 miljoner. Det kan jämföra med hela koncernen som under samma period omsatte 275 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -83,5 miljoner.