SENS

Sensys Gatso Group

Research update

Print

Sensys Gatso: Trumpen marknad

Donald Trumps oväntade seger i presidentvalet kommer enligt vår bedömning leda till en utmanande trafiksäkerhets-marknad över en tid framöver både vad gäller USA och Mellanöstern. Vi har därför för fjärde gången i rad reviderat ned våra kortsiktiga estimat betydligt.

Viktigt att notera är att bolaget inte hittills ser ut att ha förlorat marknadsandelar till följd av marknadsproblemen. Om konkurrenterna, exempelvis Jenoptik och Redflex, gått bra hade utvecklingen varit oroväckande men så är alltså inte fallet, snarare tvärtom.

Estimatjusteringarna sänker vårt motiverade värde i base case till 2,1 SEK (2,7), vilket indikerar cirka 50 procents uppsida men avsaknaden av insiderköp skvallrar om att det kan bli värre innan det blir bättre. Nytt bear case anges till 1,0 (1,3).

Continue reading (pdf) icon-download