SENS

Sensys Gatso Group

Research update

Print

Sensys Gatso: Något högre hastighet på marknaden uppmätt

EBITA i Q4 uppgick till 1 MSEK (väntat 4 MSEK) efter att vi överskattat effekterna från besparings-programmet. Intäkterna på 104 MSEK (väntat 91 MSEK) implicerar dock en stabil växande bas av återkommande intäkter inom underhåll och service.

Trump ser ut att fortsätta gäcka marknaden. Vi uppmäter dock jämfört med innan en lite högre hastighet på marknaden sett till orderingången på 44 MSEK i annonserade beställningar för Q1’17 (exkl. småaffärer) respektive totalt 67 MSEK i Q4’16.

Vi lämnar estimaten oförändrade och upprepar således base och bear case på 2,1 respektive 1,0 SEK per aktie. Order på Millia-system kan påbörja en stängning av pris/värde-gapet uppåt medan motsvarande gäller för rödljusförbud i USA som kan leda till tappade operatörskontrakt.

Continue reading (pdf) icon-download