SEZI

Senzime

Initiating coverage

Print

Senzime: Livsviktig diagnostik ger framtidstro

Senzime är ett bolag med fokus på sensorer och instrument för mätning av funktionskritiska vätskor. Bolagets instrument Biosenz finns på marknaden och distribueras via ett globalt partneravtal. Senzime har kommit långt i utvecklingen av ett nytt instrument, Clinisenz, som skall användas för patientnära diagnostik inom sjukvård, så kallad Point of Care. Marknaden för PoC-instrument likt Clinisenz beräknas till 10 miljarder årligen.I vårt basscenario uppgår motiverade värde för Senzime till 8 kronor per aktie motsvarande ett bolagsvärde om 108 miljoner kronor, vi räknar i detta scenario att Senzime ingår ett avtal kring Clinisenz inom 24 månader.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post