SEZI

Senzime

Research update

Print

Senzime: Licensavtal med Fukuda Denshi

Senzime ingår ett exklusivt licensavtal med Fukuda Denshi för den japanska marknaden. Licensavtalet gäller TetraGraph som Fukuda Denshi kommer kommersialisera under eget varumärke. Intäkter och kostnader har överraskat positivt de senaste två kvartalen. Det har lett till justerade estimat till Senzimes fördel. Senzime laddar inför CE-märkning som väntas under början av 2017. Bolaget genomgår för närvarande flera studier för att stärka produkternas kliniska dokumentation. Vi har gjort en del justeringar i vår modell som leder till att motiverat värde skruvas upp.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post