SEZI

Senzime

Research note

Print

Senzime – Genomför en företrädesemission

Resultatet kom in något under förväntan i det fjärde kvartalet efter lägre intäkter och aningen högre kostnader än våra estimat. Den stora händelsen i rapporten var att bolaget planerar att göra en företrädesemission inför kommersialiseringen av de marknadsnära produkterna och för att påbörja regulatoriska processer i bland annat USA. Bolaget har även aviserat att man planerar ett listbyte till First North.

Under morgonen presenterade Senzime räkenskaperna för det fjärde kvartalet. Intäkterna kom in på ca 0,2 miljoner kronor, vilket var lägre än våra förväntade 0,5 miljoner kronor. Intäkterna har under året styrts av avtalet med Fukuda Denshi och eftersom Senzime inte har någon försäljning för de marknadsnära produkterna är det inget vi lägger någon större vikt vid.

På kostnadssidan var det inte heller några överraskningar även om kombinationen av lägre intäkter och något högre kostnader gör att EBITDA-resultatet kom in på -8,4 (-6,1) miljoner kronor mot förväntade -7,4 miljoner kronor.

I det fjärde kvartalet kommunicerades ett licensavtal med Fukuda Denshi, ett ledande japanskt bolag inom patientmonitorering, för TetraGraph. Avtalet ger en viktig kvalitetsstämpel på TetraGraph och Senzime. Efter kvartalets utgång fortsatte den positiva trenden där två exklusiva distributionsavtal ingicks med Wardray Premiss och LSR Healthcare för Storbritannien och Irland respektive Australien och Nya Zeeland. De nya distributörerna har tidigare sålt den ledande produkten TOF-Watch och borde därför ha god koll och relation med potentiella kunder för TetraGraph.

Dagens stora nyhet var att Senzime planerar att genomföra en företrädesemission som är garanterad av bolagets huvudägare. Emissionen planeras inbringa ca 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Likvida medel vid årets slut var 10 miljoner kronor. Vi tror att timingen kring emissionen baseras på att bolaget vill snabba på kommersialiseringen och marknadsbearbetningen i Europa när en CE-märkning finns på plats. Vi bedömer en kapitalanskaffning som nödvändig för att Senzime ska kunna göra en ordentlig kommersialisering av produkterna på marknaden och påbörja processerna för myndighetsgodkännande i USA, Nya Zeeland och Australien. Utöver de mer bolagsspecifika anledningarna kommunicerade bolaget även att man planerar att göra ett listbyte till First North.

Sammantaget tycker vi inte rapporten gav några större överraskningar, även om företrädesemissionen kom tidigare än vad vi tidigare förväntat oss. Vi tycker dock att det är positivt att beslutet kommer innan kommersialiseringen har påbörjats och att bolaget därmed kan trycka på gasen i botten när en CE-märkning finns på plats. Nyhetsflödet förväntas fortsatt vara intensivt under H1 2017 med mynidghetsgodkännande, studieresultat och möjligtvis fler distributionsavtal. Inför rapporten var vårt motiverade värde i Base case 7,1 kronor per aktie. Om vi inkluderar antalet nya aktier och kassan från den planerade företrädesemissionen blir det nya motiverade värdet omkring 6,3 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-06-21

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post