SPAG

Spago Nanomedical

Research note

Print

Spago Nanomedical: Etablerade konkurrenter tas bort från marknaden

I fredags i förra vecken kom besked att fyra etablerade gadoliniumbaserade kontrastmedel, som används vid MR-undersökningar, rekommenderas att dras in från den europeiska marknaden på grund av toxicitets risk. Vi anser att beskedet tydliggör behovet av nya bättre och säkrare kontrastmedel som SpagoPix.

Förra veckans besked från den europeiska myndigheten Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) att rekommendera att de fyra ledande gadoliniumbaserade kontrastmedel, MultiHance (Bracco), Omniscan (GE Healthcare), Magnevsit (Bayer Healthcare Pharmaceuticals) och Optimark (Guerbet), ska dras in från marknaden bygger på en genomgång av data som visat på risk för ackumulation av gadolinium i hjärnan. För övriga återstående gadoliniumbaserade produkter rekommenderar myndigheten att lägsta dosering används. Det är inte säkert att amerikanska myndigheter kommer följa Europa i denna fråga, men vi anser att detta slår ytterligare mot förtroendet att använda gadoliniumbaserade kontrastmedel. Detta talar för ett förstärkt intresset i branschen av nya säkrare och bättre produkter så som SapgoPix, då behovet av kontrastmedel vid MR-undersökningar kvarstår. Spago Nanomedicals projekt tog viktiga steg framåt under 2016 och vi förväntar oss att kliniska studier med SpagoPix kan påbörjas under 2018. Vårt motiverade värde uppgår till 25 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-05-23

Download full report icon-download