SPAG

Spago Nanomedical

Research note

Print

Spago Nanomedical: Skärpta krav för gadolinium-kontrastmedel i USA

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Under gårdagen meddelade FDA att tillverkare av gadolinium-baserade kontrastmedel behöver lägga till varningstext för dessa produkter samt göra nya säkerhetsstudier i människa och djur. Dessutom ska användning av dessa kontrastmedel ordentligt övervägas inför MR-procedurer. Detta är ännu ett argument för behovet av nya bättre och säkrare kontrastmedel som SpagoPix (SN132D).

Oron för gadolinium-baserade kontrastmedel tilltar. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utfärdade i går att tillverkare av gadolinium-baserade kontrastmedel ska lägga till en varningstext på produkterna, om att gadolinium kan bli kvar i patienten långt efter en genomförd MR-undersökning. Myndigheten vill även se tillverkare genomföra ytterligare säkerhetsstudier för dessa produkter i människa och djur, samt de vill att användare av dessa produkter överväger användningen.

Även om detta besked inte är lika drastiskt som från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, vilka drog in tre produkter, så anser vi att det är ännu ett besked som påtalar för behovet av nya säkrare kontrastmedel. Detta anser vi bör ytterligare öka intresset för SpagoPix från industriella aktörer som vill fortsätta verka inom detta fält. SpagoPix är baserat på mangan och har visat lovande resultat i djurmodeller, både vad gäller effekt (bildförstärkning) och god säkerhet.

Vi upprepar vårt motiverade värde på 18 kronor. Nästa år blir ett viktigt år för Spago, då kliniska studier förväntas inledas med SpagoPix, vilket vi bedömer kommer öka intresset för bolaget i aktiemarknaden.

Download our latest Research Report from 2018-04-11

Download full report icon-download