SPRINT

Sprint Bioscience

Market Cap 125.2M

Sprint Bioscience grundades år 2009 av Prof. Pär Nordlund, Dr. Anders Åberg, Martin Andersson, Jessica Martinsson och Kenth Hallberg. Bolaget är ett bioteknikbolag med fokus på utveckling av nya och innovativa läkemedel inom cancer och diabetes. Forskningen är fokuserad till tre angränsande fält: tumörmetabolism, immunonkologi och tumörens mikromiljö. Bolaget har sedan det grundades framgångsrikt drivit två projekt fram till licensavtal med Bayer Pharmaceuticals och Petra Pharma Corporation.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes