SPRINT

Sprint Bioscience

Research note

Print

Sprint Bioscience: Fortsatt lönsamhet i Q1

Sprint Bioscience Q1-rapport kom in utan några större överraskningar. Intäkterna steg och bolaget uppvisade fortsatt lönsamhet under kvartalet. Kompetensen inom forskningens fokusområden har stärkts ytterligare genom nyrekrytering och nya samarbeten.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 9,2 (3,2) miljoner kronor. Ökningen beror främst på intäkter från samarbets- och licensavtal för forskning, samt ersättning från Petra Pharma Corporation relaterad till utveckling av det utlicensierade projektet PIP4K2A. Vid avancemang till toxikologiska GLP-studier får Sprint Bioscience den första milstolpsbetalningen inom projektet, vilket enligt bolaget bedöms kunna inträffa redan i år. 

Kostnadsbasen har ökat jämförelse med föregående år, vilket var i linje med våra förväntningar (se initialanalys från 2017-05-16) med tanke på forskningsportföljens avancemang och de nyrekryteringar som gjorts. Nettoresultatet kom in på en miljon kronor, motsvarandes ett resultat per aktie om 0,15 kronor.

Bolaget har under kvartalet stärkt kompetensen inom forskningens fokusområden genom nya samarbeten och nyrekrytering. Sprint Bioscience har inlett ett samarbete med Dr. Bassam Janji, som forskat kring hur cancerceller använder autofagi för att undkomma kroppens immunförsvar. Vidare har bolaget även stärkt den egna organisationen med professor dr. Angelo de Milito som tidigare bedrivit forskning kring tumörmetabolism och autofagi vid Karolinska institutet.

Download our latest Research Report from 2017-05-16

Download full report icon-download