SF

Stillfront Group

Article

Print

Så här rankar Redeyes medlemmar fem bolag inom online gaming

Just nu genomför Redeye en undersökning bland medlemmarna kring 5 bolag inom online Gaming. Med 464 svar så här långt kan vi bland annat se att kännedomen om bolagen varierar kraftigt.

Mest kända är Starbreeze, där 64,5 procent av de svarande anser sig känna till bolaget väl eller mycket väl. Lägst kännedom ser vi så här långt för Stillfront Group, där motsvarande siffra är 16,3 procent.

Vad gäller vilka styrkor bolagen anses ha får Paradox så här långt högst betyg av de fem bolagen för faktorn ”Förtroendeingivande och kompetent ledning” (63,2 procent av de som bedömt Paradox anser att det är en av bolagets främsta styrkor). Stillfront får högst betyg hittills för faktorn ”Trovärdig långsiktig vision och strategi” (80,6 procent) och vad gäller faktorn ”Stark produktportfölj med attraktiv tillväxtpotential” får Starbreeze högst betyg (59,1 procent).

Undersökningen är öppen till den 5 maj.

 

Klicka här för att delta i undersökningen