SYNT

SyntheticMR

Research update

Print

SyntheticMR: Stark tillväxt under hög lönsamhet

Försäljningen kom in betydligt bättre än förväntat i det fjärde kvartalet. Efter att kostnaderna landat i linje med vår prognos lyfte försäljningen bolagets rörelseresultat till 4,5 miljoner kronor, vilket gav en EBIT-marginal på hela 49 procent för kvartalet och ett positivt resultat för helåret. Marknadsbearbetningen har gått aningen snabbare än vi tidigare prognostiserat. Det tillsammans med kommunicerade marknads- och försäljningsinsatser leder till att vi har justerat upp våra försäljningsprognoser. Efter den starka utvecklingen och med ett lägre avkastningskrav har vi justerat upp vårt motiverade värde till 275 (185) kronor per aktie. Vårt Bear/Bull case indikerar värden omkring 140 (89) respektive 455 (264) kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download