SYNT

SyntheticMR

Research note

Print

SyntheticMR: CE-märkning klar för REMyDI

SyntheticMR kommunicerade under morgonen att REMyDI har erhållit CE-märkning. Det betyder att funktionen REMyDI, som först introducerades på RSNA-mässan i Chicago förra året, är ute till försäljning i Europa genom SyMRI NEURO REMyDI-paketet. REMyDI är en funktion för att automatiskt beräkna mängden myelin som finns i hjärnan.

Som vi tidigare nämnt är ny funktionalitet en viktig del för att öka avståndet för syntetisk MRI mot konventionell MRI. Genom REMyDI kan SyntheticMR erbjuda en viktig och unik funktion, framförallt för MS-patienter, som inte finns tillgänglig inom konventionell MRI. Detta samtidigt som metoden kortar ner undersökningstider och gör det möjligt att justera bilder i efterhand.

Efter dagens nyhet kommer REMyDI att inkluderas i den stora delen av det andra kvartalet. Vi anser att REMyDI kan komma att bidra till några extra försäljningsorder under det andra kvartalet. Det leder dock inte till några förändringar i estimaten då vi räknat med att försäljningen av REMyDI skulle starta under H1.

Det som gör den nya funktionen extra intressant är att vi efter CE-märkningen kan börja få mer information om utvecklingen med Siemens, som valt att nischa sitt samarbete med SyntheticMR mot just REMyDI. Denna utveckling är en viktig del i vår värdering av bolaget.

SyntheticMR presenterar sin rapport för det första kvartalet den 25 april.

Download our latest Research Report from 2017-12-07

Download full report icon-download