NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
SYSR

Systemair

Research update

Print

Systemair: Styrkebesked!

Q3-rapporten visar imponerande stark tillväxt som gav positiva följdeffekter hela vägen ner i resultaträkningen. Försäljningen steg 21% (12% organiskt) och EBIT förbättrades till 105 MSEK. Båda klart bättre än väntat.
Marknadsläget ser ut att stärkas då Systemair nu visar organiskt tillväxt inom samtliga regioner. I Norden verkar de också ta marknadsandelar. Enligt bolaget fortlöper omstruktureringsarbetet planenligt och resultatet bör synas tydligt i lönsamheten under det kommande året.
Den senaste tidens goda försäljningstillväxt och resultatförbättringar gör att vi kan skruva upp prognoserna för de närmaste åren. Motiverat värde i vårt Base case scenario har ökat från 130 till cirka 140 kronor per aktie.

Download full report icon-download