SYSR

Systemair

Research note

Print

Systemair: halvljummen rapport

Utfallet i Q2-rapporten var lite svagare än vi hade räknat med. Systemair hade stolpe-ut i ett flertal avseenden: stigande råmaterialkostnader, negativ produktmix samt kostnader för produktionsflytt och fabriksnedläggning.

Systemairs försäljning under det andra kvartalet var 1 864 MSEK, plus fem procent Y/Y, varav fyra procent organiskt. Vi hade räknat med 1 950 MSEK, men missbedömde framförallt den negativa valutaeffekten. Rörelseresultatet minskade till 144 MSEK (153 MSEK ifjol) medan vi hade räknat med cirka 165 MSEK. Bolaget uppger ett antal faktorer som tyngde lönsamheten. Några är säkerligen av tillfällig karaktär, så som produktionsomflyttningar. Höjda råmaterialkostnader tar också lite tid att kompensera genom egna prishöjningar. Men därutöver uppges även volymerna vara för låga i vissa fabriker.

Fyra procent organisk tillväxt och över lag goda marknadsutsikter ger ändå gott hopp. Ledningen verkar optimistisk om affärsläget och att kunna kompensera för de högre stålpriserna. De uppger också att ett antal projekt löper på som kommer leda till förbättrad lönsamhet och möjlighet att närma sig målsättningen om 10 procent rörelsemarginal.

Systemairs andra kvartal är deras säsongsmässigt starkaste och det svagare utfallet blir svårt att ta igen under resterande del av året. Det är snarare så att vi kommer justera ned prognoserna för de närmaste kvartalen och därmed helåret 2017/18. Den initiala kursreaktionen, minus fem procent, känns något överdriven, men präglas förmodligen av den låga likviditeten i aktien. Vi återkommer inom kort med sedvanlig analysuppdatering. 

Download our latest Research Report from 2018-09-04

Download full report icon-download