SYSR

Systemair

Research note

Print

Systemair: inför rapport

Delårsrapporten för årets tredje kvartal släpps på torsdag den 15 mars. Vi räknar med att Systemair visar en fortsatt skaplig tillväxt och ett resultat som är ungefär oförändrat Y/Y (justerat för e.o. poster), EBIT: 120 MSEK.

Vi räknar med att försäljningen i Q3 hamnade omkring 1 850 MSEK, en tillväxt på 8 procent Y/Y varav cirka hälften organiskt. Vår prognos för rörelseresultatet: 120 MSEK är på samma nivå som Q3 året innan, justerat för strukturkostnader som då belastade resultatet. Inga jämförelsestörande poster väntas nu i år. Resultat före skatt bör i så fall landa runt 115 MSEK.

Från branschkollegor som Lindab och Swegon var tongångarna klart positiva i bokslutsrapporterna. Åtminstone avseende marknadsläget under slutet av fjolåret och utvecklingen i regioner som har betydelse för Systemair. Överlag verkar marknadsklimatet fortsatt bra men det finns ett par andra osäkerhetsfaktorer. Det ena är hur effekterna av stigande råmaterialkostnader har slagit. I Q2-rapporten uppgav bolaget att dessa hade pressat lönsamheten en hel del. Förhoppningsvis har de kunnat kompensera sig för en del av kostnadsökningarna. Den andra faktorn är om Systemair har haft några större produktionsstörningar. De har både flyttat om i produktionen och utökat kapaciteten, vilket givetvis kan medföra extra kostnader. Delårsrapporten väntas vid 8-tiden torsdag den 15 mars. Ledningen håller telefonkonferens med start kl. 9.00 samma dag.

Download our latest Research Report from 2018-09-04

Download full report icon-download