SYSR

Systemair

Research note

Print

Systemair: svagt, som väntat

Resultatmässigt innehöll bokslutsrapporten inga nya överraskningar efter vinstvarningen för två veckor sedan. Utdelningen hålls ändå oförändrad, 2 kronor per aktie, vilket möjligen kan tolkas positivt.

Det brutna räkenskapsåret 2017/18 avslutades med ett svagt fjärde kvartal både försäljnings- och resultatmässigt. Organisk tillväxt var 2 procent, vilket är svagare än de 4-5 procent vi har sett under senare tid. Turkiet, Indien och Mellanöstern verkar ha haft en rejäl svacka. Däremot gick Norden och framförallt Östeuropa riktigt starkt. Marknadsläget är generellt sett inget problem. Men vissa större projektaffärer gör att det är svårt att se trenden i det korta perspektivet.

Rörelseresultatet hamnade på 5 MSEK, som tidigare angivits. Justerat för de specifika händelser som föranledde vinstvarningen, var EBIT 49 MSEK. Även detta är dock ett relativt klent resultat. Motsvarande period ifjol: 48 MSEK och justerat för strukturkostnader 67 MSEK. Bruttomarginalen är lägre i år och försäljningskostnaderna har ökat något. Systemairs Q4 är säsongsmässigt ett ganska svagt kvartal och vi drar därför inte alltför långtgående slutsatser av detta utfall. Men vi får intrycket att det återstår en hel del internt effektiviseringsarbete. Vid telefonkonferensen uppgavs också att ytterligare omstruktureringsåtgärder utvärderas.

Som kommentar på den oförändrade utdelningen, 2 kronor per aktie, sa ledningen att de räknar med ett förbättrat resultat. I någon mån är detta givetvis positivt, även om vi har svårt att tolka vad det innebär både storleks- och tidsmässigt. Våra prognoser för det närmaste året kommer med all sannolikhet att sänkas. Vi återkommer inom kort med en längre analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-09-04

Download full report icon-download