TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool tillträder idag LCC Pakistan

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Mer än 99.99% av samtliga 978 429 aktier i LCC Pakistan (Pvt) ("LCC Pakistan) Ltd har förvärvats av TalkPool AG ("Talkpool"). Återstående två aktier ägs av den lokala finanschefen Hamd Usmani och VD Faraz Safar. Detta ...

Mer än 99.99% av samtliga 978 429 aktier i LCC Pakistan (Pvt) ("LCC Pakistan) Ltd har förvärvats av TalkPool AG ("Talkpool"). Återstående två aktier ägs av den lokala finanschefen Hamd Usmani och VD Faraz Safar. Detta förvärv, som offentliggjordes i ett pressmeddelande daterat den 21 juni 2017, har sålunda slutförts idag. TalkPool avser att konsolidera LCC Pakistan från och med den 1 november 2017. LCC Pakistan har cirka 1 000 anställda och intäkter på cirka 10 miljoner euro med EBITDA på 12%-15%. Förvärvet har finansierats genom en riktad nyemission där befintliga aktieägare gavs förtur i relation till sitt tidigare innehav i Talkpool.
Talkpools ordförande Magnus Sparrholm säger "Efter att nu ha lyckats med utmaningen att slutföra och finansiera vårt viktigaste uppköp hittills ser vi nu fram emot att gå vidare till nästa steg i Talkpools utveckling med siktet inställt på Internet of Things."
Rådgivare
G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Talkpool i samband med förvärvet. Alpen Capital (ME) Limited har agerat finansiell rådgivare åt LCC.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com,Tel: +41 81 250 2020
Om Talkpool
Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande marknaden för sakernas internet. Remium Nordic AB är Talkpools Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 16.00 CET.