TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: REDEYE INLEDER BEVAKNING MED BASRIKTKURS 38 KR

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30


STOCKHOLM (Direkt) Redeye har inlett bevakning av telekomnätverksleverantören Talkpool med en riktkurs i ett basscenario på 38 kronor.Det framgår av en färsk analys."Vi tror att Talkpool tack vare förvärvet av LCC kommer att kunna ...

STOCKHOLM (Direkt) Redeye har inlett bevakning av telekomnätverksleverantören Talkpool med en riktkurs i ett basscenario på 38 kronor.

Det framgår av en färsk analys.

"Vi tror att Talkpool tack vare förvärvet av LCC kommer att kunna generera ett ebitda-resultat om 1,6 miljoner euro under 2018", skriver Redeye, som också lyfter fram möjligheterna för bolaget inom IoT, sakernas internet.

LCC är en hubb för telekomnätverkstjänster i Mellanöstern, med bas i Pakistan. Talkpool meddelade i juni 2017 att avtal om förvärv tecknats.

Redeye räknar i ett mer optimistiskt scenario med ett rimligt värde om 49 kronor per aktie och med mer pessimistiska antaganden 26 kronor.

Redeyes analys är så kallad uppdragsanalys där bolaget betalar Redeye för att genomföra analysen.