TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool genomför riktad nyemission av aktier motsvarande 5,0 MSEK och betalning sker genom kvittning

Teckningskursen i den riktade nyemission är 32,00 kronor per aktie. Stängningskursen den 23 november var 31,80 kronor och 10 dagars volymviktad genomsnittskurs från och med den 23 november 2017 uppgår till 35,00 kronor.Efter registrering av den ...

Teckningskursen i den riktade nyemission är 32,00 kronor per aktie. Stängningskursen den 23 november var 31,80 kronor och 10 dagars volymviktad genomsnittskurs från och med den 23 november 2017 uppgår till 35,00 kronor.

Efter registrering av den riktade emissionen uppgår Talkpools aktiekapital till totalt 243 594 schweizerfranc fördelat på 4 871 877 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 schweizerfranc. 

Emissionen riktas enligt följande:

Gerhard Dal - 62 521 aktier
Modelio Equity AB - 62 521 aktier
Tobias Schön - 31 271 aktier

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Om Talkpool 
Talkpool är ett ledande företag inom IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Genom vår globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom LoRa, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande marknaden för sakernas internet. Läs mer på www.talkpool.com. Talkpool är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 17.00 CET.