TALK

Talkpool

Press release

Print

Förtydligande till pressmeddelanden den 24 och 27 november 2017

PRESSMEDDELANDE27 november 2017Talkpool publicerar här förtydligande gällande pressmeddelanden den 24 och 27 november 2017.Den 24 november 2017 offentliggjorde Talkpool att bolaget genomförde en riktad emission av aktier och att betalning ägde ...

PRESSMEDDELANDE
27 november 2017

Talkpool publicerar här förtydligande gällande pressmeddelanden den 24 och 27 november 2017.

Den 24 november 2017 offentliggjorde Talkpool att bolaget genomförde en riktad emission av aktier och att betalning ägde rum genom kvittning. Nämnda emission riktades till privata långivare som tillkom i samband med finansieringen av förvärvet avseende LCC Pakistan (Pvt). Syftet med den riktade emissionen är att stärka bolagets balansräkning och likviditet genom att reducera lån som löper med hög ränta.

Tidigare idag den 27 november 2017 offentliggjorde Talkpool att bolaget går upp i majoritet i Talkpool AB genom förvärv av 960 aktier från IT Talks Sweden AB, ägt av Stefan Lindgren. Talkpool AGs styrelse beslutade att betalning skall ske genom nyemittering av 50 819 aktier, vilka tecknas till kursen 32,00 kronor.

Vidare har styrelsen för Talkpool beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier till Guggenheim & Partner AG motsvarande 8 046 aktier, vilket även nämnts i pressmeddelande den 21 augusti 2017, som betalning för arbete utfört i samband med bolagets kapitalanskaffning som ägde rum tidigare i år. Teckningskursen var 3,107 schweizerfranc (cirka 26,25 kronor) per aktie motsvarande ett totalbelopp på CHF 25 000.

Efter registrering av ovanstående emissioner uppgår Talkpools aktiekapital till totalt 246 539 schweizerfranc fördelat på 4 930 784 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 schweizerfranc. 

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Om Talkpool 
Talkpool är ett ledande företag inom IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Genom vår globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom LoRa, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande marknaden för sakernas internet. Läs mer på www.talkpool.com. Talkpool är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 19.00 CET.