TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: FORTSATT POSITIV UTVECKLING 3 KV


STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Talkpool fortsatte den positiva utvecklingen av intäkter, vinst och kassaflöde under tredje kvartalet 2017.Det skriver vd Erik Strömstedt i delårsrapporten.Trots extraordinära kostnader för nyemissionen ...

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Talkpool fortsatte den positiva utvecklingen av intäkter, vinst och kassaflöde under tredje kvartalet 2017.

Det skriver vd Erik Strömstedt i delårsrapporten.

Trots extraordinära kostnader för nyemissionen och projektuppstarter i Haiti redovisar Talkpool en nettovinst för kvartalet (76 tusen euro) för första gången sedan dess börsnotering, skriver vd:n.


Tredje kvartalet i sammandrag

Nettoomsättning 3,4 mln eur (2,8)

EBITDA 69 tusen eur (-373)

Kassaflöde löpande verksamhet -355 tusen eur (-1.193 tusen)