TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: ÖKAR OMSÄTTNING MED 60% UNDER KV 2

STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, på First North, redovisar en nettoomsättning på 5,9 miljoner euro för det andra kvartalet 2018, en ökning med 60 procent jämfört med samma kvartal i fjol

STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, på First North, redovisar en nettoomsättning på 5,9 miljoner euro för det andra kvartalet 2018, en ökning med 60 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resulatet uppgick till 0,4 miljoner euro och det ger en ebitda-marginal på 6,8 procent (2,5).

Kraftigt ökad omsättning är hänförlig förvärv av LCC Pakistan. Förbättrade marginaler uppges vara en effekt av minskade kostnader i pågående projekt.

"Sammantaget så var utvecklingen under det andra kvartalet i linje med förväntningarna och att det första halvåret 2018 var det bästa i Talkpools historia, både avseende finanser och marknadsposition" säger vd Erik Strömstedt.