TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool AG byter Certified Adviser.

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Talkpool informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med 1 juli 2018. 

Erik Strömstedt, VD
För ytterligare information kontakta:
Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Remium Nordic Holding AB är Talkpools nuvarande Certified Advisor. tel. +46 8 454 32 00, www.remium.se
Läs mer på www.talkpool.com