TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: TECKNAR AVTAL FÖR SMART CITY-PROJEKT I NAMIBIA

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Talkpool har tecknat ett uppdragsavtal, ett så kallat "letter of commitment", med den Namibiska regeringen för genomförandet av installationsarbeten inom det så kallade ICT City-projektet

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Talkpool har tecknat ett uppdragsavtal, ett så kallat "letter of commitment", med den Namibiska regeringen för genomförandet av installationsarbeten inom det så kallade ICT City-projektet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet har tecknats av Talkpool Namibia, som är ett nytt franchisebolag inom Talkpool-gruppen.

Hela projektet har ett uppskattat värde på 2 miljarder dollar och Talkpools roll och uppdragsbeskrivning i projektet är under förhandling.

Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät.