TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: EBITDA-MARGINAL FÖRBÄTTRADES TILL 6,5% 1 KV

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 6,1 miljoner euro för det första kvartalet 2018, en ökning med 77 procent jämfört med samma kvartal i fjol

STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 6,1 miljoner euro för det första kvartalet 2018, en ökning med 77 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Ebitda-resulatet uppgick till 0,5 miljoner euro och det ger en ebitda-marginal på 8,3 procent (-3,7).

Rörelseresultatet, ebit, blev 0,4 miljoner euro (-0,2) motsvarande en rörelsemarginal på 6,5 procent (-4,3).

Att omsättning och resultat förbättrades berodde till stor del på att Pakistan konsoliderades helt i gruppen för första gången, och var därför ingen överraskning, enligt bolaget.

"Några viktiga marknader överträffade dock våra förväntningar tack vare nya tilläggsordrar från våra kunder och koncernen som helhet överträffade budget", säger vd Erik Strömstedt i rapporten.