TALK

Talkpool

Press release

Print

Ägarförändring i Talkpool

Det har kommit till Talkpools ("Bolagets") kännedom att Bolagets VD Erik Strömstedt, styrelsens ordförande Magnus Sparrholm samt en grupp investerare har kommit överens med en större ägare om att förvärva dennes samtliga aktier, motsvarande ett värde av cirka 11,6 MSEK. Erik Strömstedt och Magnus Sparrholm köper aktier för sammanlagt 350 000 kr.

Tobias Schön, styrelseledamot i intressebolaget Nordic IoT Networks och befintlig aktieägare i Talkpool, som köper aktier för 500 000 kr, säger: 

"Jag upplever en stor förändring i marknadens intresse och förmåga att ta till sig IoT jämfört med för bara ett år sedan. Många företag har börjat se möjligheterna med IoT och jag märker det bland annat på det stora intresset för LoRa-nätet vi håller på att bygga. Det verkar som att bolagen börjar förstå att IoT inte kommer bli en kostnad utan snarare en viktig potentiell inkomstkälla".

För mer information se kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IOT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.