TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool emitterar obligationslån motsvarande högst 24MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.Talkpool AG ("Talkpool" eller "Bolaget") emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om högst 24 miljoner kronor med löptiden två plus ett år. Obligationslånet leder inte till någon utspädning av befintliga aktieägare.

Obligationslånet, som riktades till allmänheten i Sverige, kommer att löpa med en fast ränta om 10 procent per år och förfaller i augusti 2020. Vid tidpunkten för förfall har Bolaget möjlighet att förlänga obligationslånet ett år. Obligationslånet kommer inte att bli föremål för allmän handel. Likviden avses användas till rörelseskapital, potentiella förvärv samt till att refinansiera lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år.