TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool och Shell testar IoT-system på oljeplattform

Talkpool har genomfört ett IoT-radiotest på en flytande oljeplattform (Offshore Support Vessel) utanför den norska kusten, tillsammans med Shell och Teekay Petrojarl.

Projektets mål var att jämföra olika IoT-radiotekniker för att se vilken teknik som passar bäst under krävande radioförhållanden. Den första typen av anslutning som testades var ett nätverk baserat på wirelessHART-teknik och den andra typen av anslutning som testades var ett LoRa-nätverk.

Testet påvisade den långa räckvidden och den effektiva penetrationen hos LoRa-tekniken. En enda LoRa-gateway, integrerad med existerande läckande kablar, gav täckning på hela den 214 x 38 meter stora flytande oljeplattformen, som är en 10 våningar hög stålkonstruktion med många slutna utrymmen. Testet visade tydligt för Shell nyttan av att använda Talkpools IoT-sensorteknik i den utmanande radiomiljön på deras oljeplattformar.

Användningen av IoT-lösningar har en enorm potential i näringslivet. Det totala ekonomiska värdet beräknas ligga på mellan 3,9 och 11,1 miljarder dollar år 2025. Värdet av denna effekt, inklusive konsumtionsöverskott, skulle därmed utgöra cirka 11% av världsekonomin år 2025. Det största värdet med IoT ligger inom användningen av smarta sensorer som medger optimering och styrning baserad på insamlad information(McKinsey Global Institute Analysis). Oljeplattformar är ett av många industriella områden där IoT-lösningar effektivt kan användas. Många oljeplattformar är redan försedda med tusentals sensorer, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättring: "Mindre än 1 procent av de data som samlas in på oljeplattformarna används, till stor del för att de flesta data aldrig överförs från oljeriggen till ett analys-system"(McKinsey Global Institute Analysis). Smarta IoT-lösningar möjliggör direkt digital kontroll av data, vilket öppnar helt nya möjligheter. För att få ut maximalt av IoT-applikationerna är det avgörande att man förbättrar datainsamlingsmetoderna så data kan användas för trendövervakning och förebyggande åtgärder inom komplexa industrier som oljeplattformar.

Talkpool har utvecklat och lanserat en industriell IoT-teknik för affärskritiska operationer (läs mer här: https://talkpool.io/?s=Managed+area+coverage). Datainsamling har alltid varit mycket viktig inom industrin, men i många fall försvåras den av ineffektiva, kostsamma och föråldrade systemlösningar. Talkpools nya IoT-baserade industri-lösningar möjliggör en effektivare insamling och analys av data inom gasmätning, mätning av rörtemperatur, vibrationsavkänning eller tryckmätningar inom t ex oljeindustrin.