TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool undersöker möjligheten att låna upp till 24 miljoner kronor

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Talkpool AG ("Talkpool") undersöker möjligheten att låna upp till 24 miljoner kronor utan utspädningseffekt för aktieägare. Den möjliga likviden avses användas till rörelseskapital, förvärv samt till att ersätta lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år.

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com
 
Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 14.00 CET.