TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: STARTAR VERKSAMHET I SAUDIARABIEN

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade telekomföretaget Talkpool går in i Saudiarabien som ett nästa steg mot global expansion, skriver bolaget i ett pressmeddelande

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade telekomföretaget Talkpool går in i Saudiarabien som ett nästa steg mot global expansion, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Saudiarabien planerar stora högteknologiska infrastrukturinvesteringar, enligt Talkpool som initialt kommer att tillhandahålla konsulttjänster i Saudiarabien för att succesivt i allt högre grad fokusera på IoT (sakernas internet).

En landschef har anställts och Talkpool har fått en första order på sex konsulter från den amerikanska flygplanstillverkaren Airbus. Omsättningen beräknas överstiga 1 miljon euro med en operativ vinst (ebitda) på över 10 procent redan under det första verksamhetsåret, skriver Talkpool.