TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool grundar teknikföretaget JoorsChain AG

En ny fas inleds i Talkpools blockkedjeutveckling

Talkpool har etablerat JoorsChain AG i Schweiz som ett förvaltningsbolag för tekniska lösningar och ägare av immateriella rättigheter riktade mot den mobila AdTech-industrin.
JoorsChain AG adresserar marknaden för mobilannonser genom att erbjuda mobilabonnenter, mobiloperatörer och annonsörer ett öppet och säkert system för annonsering, nedladdning av appar och sponsrat innehåll. Genom att introducera vår blockchain-baserade teknik möjliggör vi en omfattande funktionalitets- och prestandaförbättring i ekosystemet.

Talkpool strävar efter att bli en viktig leverantör av teknik och kompetens till JoorsChain AG. Talkpool äger initialt 100% av JoorsChain AG, men en handfull partners står i begrepp att köpa huvuddelen av aktierna i JoorsChain AG. Efter den inledande aktiveringsfasen är Talkpool inställd på att begränsa sig till en styrelseroll och ett minoritetsaktieinnehav i JoorsChain AG.

Talkpool anser att samarbete och partnerskap är nyckeln till att bli en integrerad del av framtidens internetarkitektur och verkar därför för att lansera firmor med stora affärsidéer tillsammans med partners. Detta är en viktig del av Talkpools strategi.

För mer information se kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 11.30 CET.