TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool tidigarelägger Q4-rapporteringen

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Pressmeddelande Talkpool kommer att publicera fjärde kvartalets (Q4) resultat onsdagen den 28:e mars 2018 i stället för den 30:e mars som tidigare kommunicerats

Pressmeddelande

Talkpool kommer att publicera fjärde kvartalets (Q4) resultat onsdagen den 28:e mars 2018 i stället för den 30:e mars som tidigare kommunicerats.

För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com ,Tel: +41 81 250 2020 

Om Talkpool 

Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort ledtid oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med lösningar och avtal på plats inom IoT. Remium Nordic Holding AB är Talkpools Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 CET den 15:e mars 2018.