TRVXo

Targovax

Market Cap 588.3M

Targovax är ett nordiskt bioteknikbolag med huvudkontor i Oslo, Norge, verksamhet i Finland, en norsk verkställande direktör, Øystein Soug, och en svensk forskningschef, Magnus Jäderberg. Verksamheten är inriktad på forskning och utveckling av nya immunterapier för behandling av cancer, vilket sker utifrån två separata plattformar; en cancervaccinplattform med inriktning på mutationer av RAS-protein och en plattform av modifierade onkolytiska virus. Nuvarande bolagsstruktur blev till i juni 2015 när norska Targovax köpte finska Oncos Therapeutics. Samgåendet har skapat ett bolag med en bredare projektportfölj, varav tre aktiva projekt i klinisk fas.

+ more

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post