Targovax

Initiating coverage

Print

Targovax: Hjälper kroppen hitta och bekämpa cancer

Targovax är ett nordiskt läkemedelsutvecklingsbolag med huvudkontor i Oslo, Norge. Verksamheten är inriktad mot cancerområdet och det snabbväxande fältet immunonkologi. Bolaget har en bred portfölj av projekt, varav tre är i tidig klinisk utveckling. Redeye inleder bevakning med ett motiverat värde på 25 NOK.

Det mest lovande projekt i våra ögon är Oncos-102, ett onkolytiskt virus. Ett ambitiöst program av nya studier har tagits fram som innebär fyra parallella studier, varav tre till väntas starta under första halvåret i år. Redan mot slutet av 2017 förväntar vi oss betydelsefull data kring projektet, som vi tror, vid positivt utfall, kan attrahera partnerintresse. Nyhetsflödet kring projekten förvänts öka under 2017, med flera betydelsefulla resultat från studier. Det anser vi är argument för ökat intresse kring aktien. Närmaste större katalysatorn är studiedata för TG01 inom pankreascancer redan under första halvåret i år.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post