Targovax

Research note

Print

Targovax: TG01 abstract för årets ASCO frisläppt

Sent i går kväll togs embargot bort för abstract's inför den högprofilerade årliga ASCO-kongressen, 2-6 juni i Chicago. Abstract för Targovax projekt TG01 är i mångt och mycket samma data som redan presenterades 2 februari i år, men inkluderar även biverkningar från patienter (dessa framstår hanterbara) samt positiva tecken på immunrespons. I detta läge gör vi dock inga ändringar i våra modellantaganden.

Targovax kommer att presenterar mer utförlig data på den årliga ASCO-kongressen i Chicago i enlighet med vad som tidigare kommunicerats från bolaget. Det handlar om data för den första behandlingsgruppen i fas I/II-studie som genomförts för bolagets cancervaccin TG01, där det ges i anslutning till adjuvantbehandling med gemcitabin i patienter med pankreascancer, vars tumör opererats bort. I enlighet med data som presenterades 2 februari i år framgår att 13 utav 19 (68 procent) utvärderingsbara patienter ännu var vid liv två år efter påbörjad behandling (från dess att tumören opererades bort). Kontrollarm saknades i studien, men jämfört med historiska resultat framstår överlevnadsresultaten som lovande. Historiska data visar att knappt hälften av patienterna förväntas vara vid liv två år efter påbörjad behandling (Oettle, H, et al., JAMA, 2013), då de enbart behandlats med adjuvant gemcitabin.

Abstract innehåller begränsat med ny information kring immunaktivering, men det framgår att 84 procent av patienterna visade på tidig immunrespons, vilket är lovande. Åtta allvarliga biverkningar noterades i fem patienter, varav tre allvarliga biverkningar anses varit relaterade till TG01. Dessa tre allvarliga biverkningar var dock övergående och hanterbara och därför heller inget vi i detta läge oroas över. 

Immunaktiveringsdata framstår lovande men vi skulle vilja få mer information kring denna för att ytterligare stärkas i vår syn på TG01. Förhoppningsvis kommer mer data presenteras i inledningen av juni, antingen i samband med ASCO kongressen eller på bolagets kapitalmarknadsdagar.

I nuläget gör vi inga ändringar i våra modellantaganden kring TG01 baserat på den information som tillkommit från det abstract för TG01-studien som ska presenteras på ASCO. Motiverat värde i basscenariot är fortsatt på 28 NOK.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post