TRVXo

Targovax

Research note

Print

Targovax: Startskottet avlossat för viktig kombinationsstudie

I går eftermiddag kom beskedet att rekrytering av patienter påbörjats till en ny kombinationsstudie, där Oncos-102 kombineras med PD-L1-hämmaren Imfinzi från Astrazeneca. Det är en relativt omfattande studie och kombinationen utvärderas i patienter med avancerade tumörer i tjocktarm och äggstockarna. Beskedet var väntat och leder i sig inte till att vi gör några estimatförändringar.

En fas I/II-studie där Oncos-102 utvärderas i kombination med Imfinzi (durvalumab) från Astrazeneca är nu i gång och rekrytering av patienter har inletts. Studien kan komma att omfatta 78 patienter och är uppdelad i två faser. I den första fasen sker en doseskalerings för att studera säkerhet och tolerabilitet, vilken följs av att kombinationen utvärderas i patienter med kolonrektalcancer eller med äggstockscancer som är platinaresistenta. Studien sponsras av Ludwig Institute for Cancer Research, varför kostnaderna för studien är låga för Targovax. Vi ser detta som en viktig studie som kan leda till att betydande värden byggs i projektet Oncos-102. Därtill är studien betydelsefull för att stärka underlaget kring projektet inför kommande partnerdiskussioner. Vi förväntar oss att interimsdata från studien publiceras under nästa år, och den väntas omfatta data från doseskaleringsfasen. Mer omfattande resultat från studien kan dröja till 2020.

Gårdagens besked var väntat och innebär därför att vi inte gör några ändringar i våra estimat. Inför beskedet uppgick vårt motiverade värde till 32 NOK. Vi vill dock påpeka att senaste tidens appreciering av den norska kronan mot den amerikanska dollarn påverkar vår värdering av Targovax negativt med omkring 2 NOK.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post