TRVXo

Targovax

Research note

Print

Targovax: Lovande data för TG01 i andra dosgruppen

Ettårsuppföljningen för den andra (modifierade) dosgruppen för TG01, i patienter med pankreascancer, visar på bra biverkningsprofil. Framför allt positivt är att samtliga 13 patienter var vid liv vid uppföljningen och för dessa uppvisade 85 procent immunologisk respons. Vi förväntar oss en positiv aktiereaktion och upprepar vårt motiverade värde.

Idag presenteras uppföljningsresultat för den andra dosgruppen, där TG01 utvärderas i patienter med opererbar pankreascancer i kombination med gemcitabin. Resultaten är lovande och visar på immunologisk aktivering i elva av 13 patienter (85%). Samtliga 13 patienter som behandlats med TG01 i den andra dosgruppen levde vid ettårsuppföljningen. Inga allvarliga biverkningar har noterats för TG01 och heller inga allergiska reaktioner. Vissa hanterbara allergiska reaktioner noterades i den första dosgruppen, där TG01 gavs något mer frekvent. Vårt sammantagna intryck är att det ser bra ut och data är i linje eller något bättre än det vi sett för den första dosgruppen. Resultaten är positiva men förändrar inte vår syn på projektet och motiverat värde är förändrat på 32 NOK. Vi förväntar oss ytterligare data från den andra dosgruppen under första halvåret 2018.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post