TAUR B

Taurus Energy

Press release

Print

Förslag till ny styrelseordförande

 Till efterträdare har valberedningen inför årsmötet 21 november 2016 enhälligt föreslagit Per Jansson(f.1956), VD i läkemedels- och utvecklingsbolaget Vicore Pharma. Per har lång erfarenhet av bolag liknande Taurus Energy, bl:a som ...

 Till efterträdare har valberedningen inför årsmötet 21 november 2016 enhälligt föreslagit Per Jansson(f.1956), VD i läkemedels- och utvecklingsbolaget Vicore Pharma. Per har lång erfarenhet av bolag liknande Taurus Energy, bl:a som utvecklingsdirektör i GU Holding AB. GU-Holding är kopplat till Göteborgs universitet och är en inkubator för nybildade bolag med anknytning till forskarvärlden. Per är dessutom bosatt i Göteborg där Taurus Energy bedriver kundanpassning och utveckling av jäststammar.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69

info@taurusenergy.eu

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016.