TAUR B

Taurus Energy

Press release

Print

Fullständiga förslag inför årsstämma

Övriga handlingar (kallelse, fullmaktsformulär, valberedningsprotokoll och bolagsordning) finns tillgängliga på www.taurusenergy.eu/om-bolaget/.Om Taurus Energy ABTaurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att ...

Övriga handlingar (kallelse, fullmaktsformulär, valberedningsprotokoll och bolagsordning) finns tillgängliga på www.taurusenergy.eu/om-bolaget/.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.