TAUR B

Taurus Energy

Blog article

Print

Taurus rapport indikerar inofficiellt godkännande

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Taurus Energy publicerade sent på torsdagen sin kvartalsredogörelse och där framkom mycket intressanta uppgifter under rubriken "väsentliga händelser efter periodens utgång. Länk till rapporten: http://taurusenergy.eu/content/uploads/2017/01/kvartalsredogorelse-q1-taurus-energy-ab-2016-2017.pdf

Det mest intressanta som jag vill belysa avser GRAS (det kompletterande test avseende djurfoder som analyserats en tid av en panel bestående av amerikanska djurnäringsexperter) där jag indirekt tolkar rapporten som att Taurus fått nån form av inofficiellt godkännande. Varför skulle man annars ta in konsulthjälp för att ordna formellt dokument som expertpanelen ska skriva under? Och varför skulle Quad/Syngenta tillsammans med Taurus ha påbörjat förberedande tester om det skulle bli ett negativt besked? Nej jag tolkar dagens info mycket positivt och vi bör bara vara dagar ifrån ett officiellt godkännande.

I det fall vi får det förväntade godkännandet så öppnas alla möjligheter även för att FDA i slutändan även de ska ge ett positivt besked. Och framför allt öppnar det för ett kommersiellt avtal med Quad och Syngenta vilket skulle göra Xyloferm till en del (jästleverantör) i cellerate tekniken. Om inte Lallemand köpt upp Taurus före dess vill säga...

Fortsättning följer,