TAUR B

Taurus Energy

Blog article

Print

Taurus - håll koll på AAFCO möte 10 mars

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.


Taurus Energy har sedan tidigare en ansökan inlämnad till AAFCO/FDA angående att få tillstånd att använda sin jäst Xyloferm i djurfoder som är en viktig biprodukt i etanoltillverkningsprocessen. Nyligen fick Taurus GRAS (Generally Recomended As Safe) godkännande vilket var mycket viktigt och öppnar upp för ett fullständigt godkännande även hos AAFCO/FDA. Detta då FDA:s granskare ska jobba utefter samma riktlinjer jämfört med den externa expertpanelen bestående av amerikanska djurnäringsexperter som godkände GRAS.

Jag vill uppmärksamma att AAFCO har annonserat att de ska ha ett möte 10 mars för "New Ingredient Defintions". Tidigare har dessa möten enbart hållits 2 ggr/år men AAFCO gjorde alldeles nyligen en ändring där de även införde ett möte på våren och ett på hösten. Se följande länk: http://www.aafco.org.

Nu går det inte att utläsa vilka ärenden mötet den 10 mars kommer ta upp men fördelen med organisationen AAFCO är att allt material (mötesprotokoll, anteckningar osv) är offentliga så protokollet från mötet kommer läggas ut på deras hemsida och blir givetvis mycket intressant. Vi har ju ingen aning om Taurus ansökan kommer tas upp på detta möte eller ej men faktum kvarstår att ju längre tiden går desto närmare ett utlåtande kommer vi.

Datum för Taurus ansökan:

2015-10-22 = Ansökan mottagen av AAFCO:s ordförande

2015-11-15 = ansökan mottagen av djurfoderavdelningen hos FDA

2015-12-02 = ansökan registerad för handläggning hos FDA, "normal" handläggningstid 180 dagar enligt myndighetens regelverk

2017-02-28 = Taurus ansökan är fortfarande inte behandlad

 

Avslutningsvis vill jag rekommendera er att läsa följande artikel/intervju från förra veckans konferens i USA där Syngenta/Quads Cellerate teknik presenterades, en teknik Taurus har som målsättning att bli del av: http://energy.agwired.com/2017/02/24/cellerate-paving--the-way-for-cellulosic-ethanol/