TAUR B

Taurus Energy

Blog article

Print

Taurus - svindlande räkneexpempel vad avtal kan vara värt

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.


Efter förra veckans nyhet där det meddelades att den amerikanska etanolproducenten Quad County Corn Processors nu påbörjar industriella tester av Taurus Xyloferm är det på sin tid att vi försöka göra en första beräkning vad ett avtal kan vara värt.

Observera att nedan beräkningar är ytterst preliminära då vi inte har bekräftade uppgifter exakt hur Taurus/Lallemands intäktsmodell kommer se ut (jag går på de uppgifter som finns i årsredovisningen) eller vad ersättning till Taurus/Lallemand beräknas till men tidigare har uppgifter om ca 10 cent/gallon figurerat så jag utgår även från denna siffra. Ersättning delas 50/50 mellan Taurus och Lallemand enligt gällande samarbetsavtal.

Potential kort sikt  - 1 fabrik Quad Cellerate Enogen (2017)

Årlig produktion = 2 000 000 gallon

Taurus/Lallemand ersättning = 200 000 USD

Taurus andel (50%) = 100 000 USD

Taurus andel SEK = 900 000 SEK

Kommentar: Detta baseras på Quads befintliga fabrik och produktion. Ytterst lågt räknat då Cellerate står inför en kraftig expansion.

 

Potential medellång/kort sikt - x fabriker Cellerate Enogen (2018-2019)

Årlig produktion = 100 000 000 gallon

Taurus/Lallemand ersättning = 10 000 000 USD

Taurus andel (50%) = 5000 000 USD

Taurus andel SEK = 45 000 000 SEK

Kommentar: Detta beräknas efter en expansion av Cellerate. Mycket givetvis beroende av hur detta går men på stämman i höstas nämndes att Quad/Syngenta hade som mål att få till 5-6 avtal/fabriker bara under 2017. Lyckas man med detta så blir det en kraftfull effekt i antal gallon. Notera att Syngenta redan idag har avtal med flertal etanolproducenter, jag antar att det är dessa primärt som man avser licensiera Cellerate till.

 

 

Potential lång sikt - x antal fabriker Cellerate Enogen (2020 och framåt)

Årlig produktion = 1 000 000 000 gallon

Taurus/Lallemand ersättning = 100 000 000 USD

Taurus andel (50%) = 50 000 000 USD

Taurus andel SEK = 450 000 000 SEK

Kommentar: Detta baseras på Syngentas egna siffror för gallon. De beräknar att Enogen majsen har en potential i nuläget till 2 miljarder gallon/år enligt nedan artikel och jag gör ett antagande att 50% av detta på lång sikt går via Cellerate processen. Betänk även att i USA totalt så produceras det i dagsläget ca 16 miljarder gallon etanol. Länk till artikel om Enogen:

http://www.farmindustrynews.com/corn/syngenta-grows-enogen-corn-footprint-total-ethanol-production-capacity-now-approaching-2

 

Avslutade kommentar: Ovan beräkningar är ytterst hypotetiska och med stor osäkerhetsfaktor men jag hoppas ändå att det kan ge en liten fingervisning om potentialen för Taurus Energy vid ett avtal med Quad/Syngenta och Cellerate tekniken (etanol 1.5 G). Marknaden för etanol är gigantisk i USA som framgår av ovan siffror. Mycket möjligt att det tar ytterligare tid innan 2:a generations etanolproduktion blir lönsam och får sitt genombrott men det är nu det händer med generation 1.5. Nu håller vi tummarna för att Taurus tester med Quad som pågår under april blir lyckade och att det mynnar ut i ett kommersiellt avtal, då blir framtiden oerhört spännande. Fortsättning följer...